Tuesday, November 28, 2006

Prototype Parameter?

คุณ pete ถามมา

คือเวลาผมใช้ prototype ส่ง parameter เนี่ยมันก็จะอยู่ในรูป 'name=abcd&surname=refd' ใช่ไหมครับ ที่อยากถามคือถ้าหากผมมีตัวแปรชื่อ check เป็น array รับค่ามาจาก checkbox ในเว็บเพจเนี่ย
การส่งตัวแปรแบบ array สามารถทำได้หรือเปล่าครับ


ถ้าใช้ method serialize ใน Form object
มันจะทำให้เราเองครับ
ลองไปทดสอบดูได้ที่ web นี้ครับ
Prototype: Form Serialization and Deserialization
มีหน้าจอให้เราลอง submit ดูด้วย

method ข้างบน มันจะให้ค่าทั้งหมดใน form กลับมา
แต่ถ้าเกิดเราอยากได้แค่ array ของเฉพาะตัวแปรนั้นๆชุดเดียว
ก็ลองดูที่ blog นี้ครับ
Quick Tip: Getting array of checked values using prototype

Related link from Roti

No comments: