Saturday, May 14, 2011

เอาเข้าไป

Opendream ได้ Notice จาก web site ชื่อดัง

> ผมคงไม่สามารถร่วมงานกับ OD ที่สนิทกับ Roofimon และ Pphetra
> ได้อีกแล้วน่ะครับ สองคนนี้เกรียนเกินไป
>
> ผมไม่มีปัญหาอะไรกับ OD นะครับ และเคารพในการตัดสินใจของ OD
> ที่จะร่วมงานกับสาวกจาวาทั้งสอง (ว่าจะมีประโยชน์กับ OD เอง)
> แต่ Blognone คงจะไม่สามารถเอื้อประโยชน์กับ OD
> ที่มีสองคนนี้อยู่ร่วมงานด้วยได้อีกต่อไปครับ
> ทั้งในแง่การโพสต์รับสมัครงาน และกิจกรรมอื่นๆ ในอนาคต
>
> นอกจากนี้ งานส่วนตัวในอนาคตของผมก็คงจะไม่ร่วมงานที่มี OD
> เป็นพาร์ทเนอร์อีกเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น CC หรืออื่นๆ นะครับ

กลุ่ม CC ก็ได้กับเขาด้วย

> เรียนทุกท่าน

> ผมขอถอนตัวจากทีม CC Thailand ครับ ด้วยเหตุผลว่า CC Thailand มี
> OpenDream เป็นพาร์ทเนอร์ และผมมีนโยบายส่วนตัวที่จะไม่ทำงานร่วมกับ OD
> ซึ่งผมมีปัญหากับพนักงาน-สมาชิกบางคนของ OD ครับ
> (ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณเก่งนะครับ แต่เนื่องจากตัวองค์กร OD
> มีความสัมพันธ์กับพนักงานเหล่านี้ ซึ่งเคยว่าร้ายผม
> ก็คงต้องขอถอนตัวครับ)

> สุดท้ายขอบคุณทุกท่านที่ช่วยผลักดัน CC Thai
> ให้ประสบความสำเร็จขึ้นมาได้ครับ และอวยพรให้ก้าวหน้าต่อไป

คาดการณ์ว่าในอนาคต ถ้าท่านฯยังไม่หายแค้น
Opendream คงมีโอกาสโดนข่าวปล่อยเล่นงานแน่ๆ #สื่อเท่านั้นที่ครองโลก

Related link from Roti