Thursday, October 27, 2005

พักการ post

พาลูกชายกับพี่เลี้ยงเด็ก(แม่เด็ก)
ไปตลุยภาคใต้มา
8 วัน 7 คืน 1660 km.

กลับมา ก็พบว่า adsl ที่บ้านต่อไม่ได้
อาการลงแดง(อยาก net) ก็กำเริบทันที
แต่หลังจากไม่ได้ใช้ net มา 2 อาทิตย์
ตอนนี้อาการอยาก net เริ่มดีขึ้นแล้ว ไม่ทุรนทุรายแล้ว

ส่วน adsl ที่มีปัญหา เกิดจากสายโทรศัพท์มี noice รบกวน
มากเกินไป connection เลยมีปัญหา

ช่วงนี้เลยขอพักการ post ชั่วคราว

Related link from Roti