Saturday, July 23, 2005

Shale Clay

หลายคนคงเคยได้ยิน stuts version ใหม่
ที่ชื่อว่า Shale ไปแล้ว
ตัว shale เองใช้ JSF (Java Server Face)
ในการ implement view
ดังนั้นในส่วนของ view ก็จะมีลักษณะเป็น
component model
ทำให้เราสามารถ reuse component ได้ดีกว่าเดิมมาก

เมื่อเทียบกับ Tapestry ซึ่งเป็น framework
ที่เป็น component model เช่นกันแล้ว
จุดด้อยของ JSF เมื่อเทียบกับ Tapestry ก็คือ
เราไม่สามารถเห็นหน้าตา output ได้ก่อนที่จะ run
(Tapestry View จะมีหน้าตาเหมือน Html
ทุกอย่าง สามารถ edit ด้วย html editor อะไรก็ได้)
ยกเว้นว่าไปหาซื้อ IDE ที่สามารถ design JSF
แบบ WYSWYG ได้

มาวันนี้ได้ข่าวจาก blog ของ Shale
เขาบอกข่าวดีว่า ตอนนี้ได้มีการ integrate
contribute code ชุดใหม่เข้าไป
ทำให้ Share สามารถใช้ view
ในลักษณะเดียวกับ Tapestry ได้แล้ว
โดยชื่อ code ชุดนี้ที่ integrate เข้าไปถูกตั้งชื่อว่า "Clay"

Wow ตอนนี้คุ่แข่งของ Tapestry เพิ่มมาอีกหนึ่งแล้ว

Note:
ตัวอย่างพวกที่ implement view แบบ Tapestry
ก็มี WebObject ของ Mac และก็ Wicket
(ซึ่งลอก idea ไปจาก Tapestry)

เปรียบเทีียบวิธีการ implement view
(เฉพาะส่วน html template)

Tapestry
<html>
...
<a href="#" jwcid="@DirectLink"
listener="ognl:listeners.clickMe">Create an account</a>
...
</html>


Shale Clay
<html>
...
<a href="#" jsfid="dialogLink">Create an account</a>
...
</html>


WebObject
<html>
...
<p><WEBOBJECT name="NAME_FIELD"><input
type="text"></WEBOBJECT>
<WEBOBJECT name="SUBMIT_BUTTON"><input type="submit"></WEBOBJECT></p>
...
</html>

Related link from Roti

Friday, July 22, 2005

ทดลองเขียน Hibernate XDoclet 's Eclipse Plugin #1

เวลา setup project ใหม่ๆ มักจะมีแรงเสียดทานในช่วงแรกๆ
ซึ่งมักจะต้องเสียเวลาในการ setup environment ต่างๆให้เข้าที่เข้าทาง

อย่างกรณี การใช้ Hibernate
ที่ผมเลือกวิธีการใส่ XDoclet Tag ลงไปใน java code โดยตรง
แล้วค่อยใช้ XDoclet ในการ generate Mapping file ออกมา

ทุกๆครั้งที่เริ่ม project ใหม่ (กรณีถ้าใช้ ant)
ก็ต้องมีการ copy XDoclet library ไปไว้ที่ lib
จากนั้นก็ต้องเขียน(copy) Ant Target ที่ทำหน้าที่
scan java file เพื่อสร้าง hbm.xml file
(ไม่ยาก แต่น่าเบื่อ และช้า เพราะนานๆทำที
ก็จะจำไม่ค่อยได้ว่าต้องทำอะไรบ้าง)

การใช้ maven เข้ามาช่วย ก็เป็นการแก้ปัญหาได้อีกวิธีหนึ่ง
เนื่องจาก maven มี XDoclet Plugin อยู่แล้ว
แค่กำหนด properties บางตัวเพิ่ม
ก็สามารถเรียกใช้ Hibernate Doclet Task ได้เลย

แต่เนื่องจากผมเป็นคนที่จิตไม่ค่อยหยุดนิ่ง
ก็เลยมองหาวิธีใหม่ๆเรื่อยๆ
ตอนนี้สนใจอยู่วิธีหนึ่ง
ก็คือการ implement Eclipse Plugin
ที่ทำหน้าที่ในการสร้าง Hibernate hbm.xml file โดยเฉพาะ

หลังจากลอง search ดูใน net แล้ว
ก็เจอว่า JBoss IDE Plugin มี module
XDoclet อยู่ในตัวด้วย
แต่ยังไม่ค่อยถูกใจนัก เนื่องจากเราต้องการใช้แค่ส่วน
Generate Hibernate 's Mapping file
เพียงอย่างเดียว แต่ได้ของแถมมาเต็มไปหมด
(เดี๋ยวนี้รู้สึกว่า Eclipse ที่ลงไว้ มันช้าลงทุกวัน
ตอนนี้ก็เลยโทษ พวก plugin
ที่ประดังใส่เข้ามานี่แหล่ะ ที่เป็นต้นเหตุ)

เริ่มแรกสุด Extension Point ที่เราสนใจ
Implement ก็คือ Extension Point
ในส่วนของ org.eclipse.core.resources.builders
ที่ทำหน้าที่ transform resource file
(อย่าง java builder ก็ทำหน้าที่แปลง java file
ให้เป็น class file)

โดย builder จะถูกเรียกใช้ได้ 2 กรณี
ก็คือ
 • เรียกใช้เมื่อ platform พบว่า resource file มีการเปลี่ยนแปลง (incremental build)
 • เรียกใช้กรณีที่ user สั่ง clean ซึ่งเท่ากับเป็นการบังคับ
  ให้ build project ใหม่หมด (full build)


ใน 1 project สามารถมี builder ได้มากกว่า
1 ตัว โดยจะทำงานตามลำดับที่เรา config ไว้

การที่จะใส่ builder เข้าไปใน project ได้นั้น
เรามักออกแบบให้ builder depend กับ nature ของ project
โดยมักออกแบบให้ user สามารถ เพิ่มหรือลด nature ของ project
ได้จากหน้าจอ Project Properties
(อีกทีที่นิยม ก็คือที่จุดเริ่มต้นของการสร้าง new project
โดยมี template ให้เลือกเลย ว่าต้องการ project แบบไหน)

แน่นอนว่าการ implement nature เพิ่ม
ก็ต้องทำผ่าน Extension Point ของ Eclipse เช่นกัน
(นี่เป็นสาเหตุที่ผมชอบ architecture ของ eclipse
เป็น design ที่งามจริงๆ)
โด extension point นี้มีชื่อว่า org.eclipse.core.resources.natures

ส่วน extension point อันถัดไปก็คือ org.eclipse.ui.propertyPages
ที่เราใช้เป็น UI ที่รับคำสั่ง add nature หรือ remove nature
โดย extension ในส่วนนี้ จะทำให้ user เห็น ui
ของเราในหน้าจอ Project Properties ได้

ลองมาดู source code กันบ้าง
เริ่มด้วยการสร้าง Builder ขึ้นมาจาก IncrementalProjectBuilder
โดยในตอนนี้ยังไม่มีการ implement การทำงานจริง (ทำโครงก่อน)
public class HbBuilder extends IncrementalProjectBuilder {

public static final String BUILDER_ID = "com.mx.plugins.hbdoclet.hibernateDo
cletBuilder";

protected IProject[] build(int kind, Map args, IProgressMonitor monitor)
throws CoreException {
// TODO Implement Logic here

return null;
}

}


add Extension Point org.eclipse.core.resources.builders
<extension
id="hibernateDocletBuilder"
name="Hibernate Doclet Builder"
point="org.eclipse.core.resources.builders">
<builder>
<run class="com.mx.plugins.hbdoclet.HbBuilder"/>
</builder>
</extension>


จากนั้นก็ทำการ add Nature ใหม่ที่เราต้องการเข้าไปใน platform
โดยใช้ extension point org.eclipse.core.resources.natures
<extension
id="hbdocletnature"
name="Hibernate Doclet Nature"
point="org.eclipse.core.resources.natures">
<runtime>
<run class="com.mx.plugins.hbdoclet.ProjectNature"/>
</runtime>
</extension>

ตัว ProjectNature ของเรา เขียนง่ายๆดังนี้
public class ProjectNature implements IProjectNature {

protected IProject project;

public void configure() throws CoreException {
IProjectDescription desc = project.getDescription();
ICommand[] commands = desc.getBuildSpec();
boolean found = false;

for (int i = 0; i < commands.length; i++) {
if (commands[i].getBuilderName()
.equals(HbBuilder.BUILDER_ID)) {
found = true;
break;
}
}

if (! found) {
ICommand command = desc.newCommand();
command.setBuilderName(HbBuilder.BUILDER_ID);
ICommand[] newCommands = new ICommand[commands.length + 1];

System.arraycopy(commands, 0, newCommands, 0, commands.length);
newCommands[commands.length] = command;
desc.setBuildSpec(newCommands);
project.setDescription(desc, null);
}
}

public void deconfigure() throws CoreException {
...
}

public IProject getProject() {
return project;
}

public void setProject(IProject project) {
this.project = project;
}

}


จากนั้นก็ทำการ add PropertyPages Extension
<extension
point="org.eclipse.ui.propertyPages">
<page
adaptable="true"
class="com.mx.plugins.hbdoclet.properties.ProjectPropertyPage"
id="com.mx.plugins.hbdoclet.properties.ProjectPropertyPage"
name="hbdoclet"
objectClass="org.eclipse.core.resources.IProject">
<filter
name="nature"
value="org.eclipse.jdt.core.javanature">
</filter>
</page>
</extension>

หลักการของ property page ก็คือ เราต้องระบุว่า
Object อะไรที่เราต้องการให้ set property ตัวนี้ได้
ในกรณีของเรา ก็คือ org.eclipse.core.resources.IProject
ซึ่งหมายถึง ตัว project
(กรณีถ้าต้องการ property ระดับ file
ก็จะใช้ org.eclipse.core.resources.IFile)
ส่วน filter นั้นใช้ในการกรอง project
คือยอมให้เฉพาะ project ที่มี attribute nature
เป็น JavaNature เท่านั้น ถึงจะยอมให้เห็น property นี้

ตัว class om.mx.plugins.hbdoclet.properties.ProjectPropertyPage
ของเรา extends มาจาก org.eclipse.ui.dialogs.PropertyPage

หน้าตาของ propertyPage ที่ design ไว้เบื้องต้น
จะมีหน้าตาประมาณนี้


เมื่อ user กดปุ่ม ok
เราก็จะทำการสั่งให้มีการ apply Nature หรือ remove Nature
โดยใช้ IWorkspaceRunnable เพื่อจะได้ spawn background thread สำหรับ run โดยเฉพาะ

protected void doOk(IProgressMonitor monitor) throws CoreException {
IWorkspaceRunnable runnable = new IWorkspaceRunnable() {
public void run(IProgressMonitor monitor) throws CoreException {
if (hbdocletNatureCheck.getSelection()) {
// add nature
HbdocletPlugin.addNatureToProject(getProject(), true);
} else {
// remove nature
HbdocletPlugin.removeNatureFromProject(getProject());
}
if (hbdocletNatureCheck.getSelection()) {
IProject project = getProject();
project.build(IncrementalProjectBuilder.FULL_BUILD,
monitor);
}
}

};
HbdocletPlugin.getWorkspace().run(runnable, monitor);
}

protected IProject getProject() throws CoreException {
IProject project = (IProject) (this.getElement()
.getAdapter(IProject.class));
return project;
}

ให้สังเกตุว่าเราใช้ IWorkspaceRunnable เพื่อที่จะ apply nature โดยใช้ background thread

การ apply nature เข้ากับ project ทำดังนี้
public static void addNatureToProject(IProject project, 
boolean forceOrder) throws CoreException {

IProjectDescription description = project.getDescription();
List natures = new ArrayList(Arrays.asList(description.getNatureIds()));
if (!natures.contains(NATURE_ID)) {
if (forceOrder) {
natures.add(0, NATURE_ID);
} else {
natures.add(NATURE_ID);
}
description.setNatureIds((String[]) natures
.toArray(new String[natures.size()]));
project.setDescription(description, null);
}
}


ตัว key ของการ apply nature ก็คือ IProjectDescription
ที่ทำให้เรา access Project Description file ได้

สำหรับตัว Project Description File ใครที่เคยใช้
command line เข้าไปดูใน project directory คงจะเคยเห็น file ที่ชื่อ
.project มาแล้ว เจ้า file นี้แหละที่เป็น serialize ของ Project Description File

หลังจากที่ได้ add nature เข้าไปแล้ว
หน้าตาของ .project
ก็เป็นดังนี้
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<projectDescription>
<name>testproject</name>
<comment></comment>
<projects>
</projects>
<buildSpec>
<buildCommand>
<name>org.eclipse.jdt.core.javabuilder</name>
<arguments>
</arguments>
</buildCommand>
<buildCommand>
<name>com.mx.plugins.hbdoclet.hibernateDocletBuilder</na
me>
<arguments>
</arguments>
</buildCommand>
</buildSpec>
<natures>
<nature>com.mx.plugins.hbdoclet.hbdocletnature</nature>
<nature>org.eclipse.jdt.core.javanature</nature>
</natures>
</projectDescription>

Related link from Roti

Thursday, July 21, 2005

Condition Break point in Eclipse

พึ่งรู้ว่า eclipse มี feature นี้ด้วย (อ่านเจอจาก planet eclipse)
เป็น breakpoint แบบระบุเงื่อนไข

เช่นสมมติเรามี java code ดังนี้เราสามารถ click ขวาที่ breakpoint ที่ตั้งไว้
จากนั้นก็เลือก menu "breakpoint properties"
เยี่ยมเลย feature นี้

ปล. ถ้าสังเกตุดูที่ listbox ด้านซ้าย จะมีหัวข้อ
filtering ด้วย
ข้างในมีหัวข้อให้เรากำหนดเพิ่มเติมได้ว่า
เราต้องการ debug เฉพาะ thread ไหน

Related link from Roti

Monday, July 18, 2005

Web interface ที่ไม่ต้องใช้ mouse click

วันก่อนเล่น game Loop ที่ไม่ต้องใช้ mouse click ไปล้ว
วันนี้ลองท่อง web โดยไม่ใช้ mouse click ดูบ้าง
http://www.dontclick.it/

Related link from Roti

Sunday, July 17, 2005

Manage Eclipse Plugin Directory

ปกติ plugin ของ eclipse จะเก็บอยู่ใต้
directory /INSTALL_DIR/eclipse/plugins
ซึ่งในสภาวะปกติการเก็บอยู่ในนั้นก็เพียงพอแก่การใช้งาน

แต่มีบางสถานการณ์ที่เราต้องการแยกพื้นที่
สำหรับ plugin ออกมาต่างหาก เช่น
เพื่อสะดวกในการจัดการ version ของ plugin
(ส่วนใหญ่เป็นสถานะการณ์ของการทดสอบ
การใช้งาน plugin project ที่อยู่ระหว่าง
develope ซึ่งมักจะมี dependency ค่อนข้าง
เฉพาะเจาะจง)
หรือเพื่อสะดวกในการ share plugin directory
ระหว่าง eclipse หลายๆ instance

เราสามารถ add Extension Location
ผ่านทาง Menu Help->Software updates->Manage Configuration
และเลือกหัวข้อ Add an Extension Location
ซึ่งสามารถระบุ directory ที่ต้องการได้สำหรับ directory ที่จะใช้เป็น extension location
ได้นั้น ต้องมีเงื่อนไขดังนี้
 • มี direcotry structure ดังนี้

  eclipse
  |
  +-features
  |
  +-plugins

 • ภายใน directory eclipse
  ต้องมี file ที่ชื่อ .eclipseextension
  และมีเนื้อหาใน file ดังนี้
  id=org.eclipse.platform
  name=Eclipse Platform
  version=3.1.0

  (ผมไม่ได้ใช้ version 3.0.x แล้ว
  ก็เลยไม่ได้ทดลองว่าถ้าเป็น eclipse version 3.0.x
  จะต้องใส่เลข version เป็นอะไร)


ปัญหาที่เจอก็คือ พอเรา add
directory เข้าไปแล้ว
ปรากฎว่า มันไม่มี action
สำหรับการ remove extension location
ซึ่งเท่าที่ดู เราสามารถเข้าไป
edit file ที่ชื่อ platform.xml
ซึ่งอยู่ภายใต้ direcotry INSTALL_DIR/eclipse/configuration/org.eclipse.update
โดยสามารถลบ <site>
ที่ไม่ต้องการออกได้

Related link from Roti