Friday, August 12, 2005

ห้องน้ำ

อ่านเจอใน Roumen 's weblog

อันไหนคือห้องน้ำชาย อันไหนคือห้องนำ้หญิง
ใครรู้ภาษาจีน ช่วยเฉลยด้วย
Roumen เขายังไม่เฉลยเลย
(พยายามเดาอักษรภาพแล้ว ดูไม่เห็นออกเลย
ว่าตัวอักษรตัวไหนเหมือนผู้ชาย)

Related link from Roti

1 comment:

kOb said...

ขวา ห้องน้ำชาย

ซ้าย ห้องน้ำหญิง