Sunday, May 04, 2008

ยืน-ไม่ยืน

สืบเนื่องจาก เรื่องสิทธิการไม่ยืนในโรงหนัง
ลองดูว่าที่อื่นๆเขามีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้าง

แต่ที่ผมชอบคืออันนี้ (ซึ่งไม่เกี่ยวกับยืนไม่ยืน)
เพลงชาติอินเดีย สรรเสริญ King George V?

ส่วนตัวผมก็คิดว่าเราจะหา "สมดุล" ในเรื่องนี้อย่างไร
คือประโยชน์ของมันก็มี ไม่ใช่ไม่มี
แต่จะนำมันออกจากกรอบ "อำนาจนิยม" หรือ ความ"คลั่งไคล้" ได้อย่างไร

Related link from Roti

3 comments:

หมู said...

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล เคยเขียนในหนังสือของเข้าไว้ว่า "ผมว่ามนุษย์เราสังกัดอะไรที่มันใหญ่กว่าขอบเขตที่เราเรียกว่าประเทศ"

Revolution Log Life Another Dimension said...

anthem นี่มันมีความหมายกว้างแค่ไหนหรือครับ แต่ก็ไม่เคยเห็นกฏหมายว่าเพลงมาต้องทำความเคารพเลยนะ มันอยู่ใจ ผมว่าอย่าบังคับกันดีที่สุด

Mr.Emj said...

ความเห็นส่วนตัวของผม.

มนุษย์อยู่กันเป็นสังคมนะครับ ถ้าสังคมรอบข้างได้กำหนดและยึดถือเป็นธรรมเนียมปฎิบัติ โดยไม่ได้สร้างความเสียหายให้แก่ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ก็น่าจะปฏิบัติตามนะครับ เพราะถ้ามันไม่ดีแล้วมีคนในสังคมคัดค้านมากมาย ธรรมเนียนปฎิบัติ ก็จะถูกยกเลิกไปโดย สังคมด้วยตัวของมันเอง.....

ดังนั้นเราควรจะต้องกำหนดขอบเขตของตัวเราด้วยว่าเราอยู่ในสังคมที่มีขอบเขตขนาดไหน ถ้าเราอยู่ในครอบครัวและญาติมิตรของเราเป็นการส่วนตัว ขอบเขตธรรมเนียมปฏิบัติ ก็จะเกิดขึ้นจากสังคมของครอบครัวเราเท่านั้นเอง

แต่ถ้าเราอยู่ในสังคมของเมืองหรือสังคมที่ใหญ่กว่าสังคมครอบครับ เราก็อาจจะตัองปฏิบัติ ต่อสังคมที่ใหญ่กว่านั้น ......