Sunday, November 18, 2007

ความผิดพลาด

ผมชอบที่อาจารย์สกล เขียนไว้ในนี้ Link

ความผิดพลาดนั้นเป็นของควบคู่กับงาน แต่ความผิดพลาดของหมอกับของครูนั้น มีความรุนแรงเหมือนกันอยู่อย่างนึง ของหมอนั้น ความผิดพลาดมักจะไปลงเอยหลายที่ หน้าหนังสือพิมพ์ website ปาฐกถา บรรยาย small group, etc และเป็นเรื่องของความเป็น ความตาย หรือ พิการ ส่วนความผิดพลาดของครูนั้น อาจจะหมายถึงชาติกำเนิดและการพัฒนาจิตที่บิดเบี้ยว เสียรูปร่างอย่างแรง และกรอบการเติบโตอันคับแคบ อับจนปัญญา ไร้ความคิดคะนึงหา ติดกับดักวิญญาณ การใช้ชีวิตที่ไม่เต็มสมศักยภาพของตนเอง

Related link from Roti

1 comment:

firehawk said...

ว่าแต่ใครจะเป็นคนตรวจสอบความผิดพลาดนั้นซึ่งก็ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้อยู่ดี ว่า มันคือความผิดพลาดหรือ ความประมาท แต่ว่าผลของความรุนแรง ผมคิดว่า ครูจะมีความรุนแรงมากว่า เพราะมีผลกระทบต่อบุคคลจำนวนมาก แต่หมอผิดพลาดจะกระทบคนเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น