Thursday, April 05, 2007

อำนาจ

รัฐมนตรี ICT คนนี้ใช้ได้เหมือนกันนะ
ตรงที่ทำให้คน IT หลายคน ไดัสัมผัสกับ "อำนาจนิยม"

สิ่งที่พวกเราซึ่งเป็นชนชั้นกลางเจอ ก็อยู่ในขั้นแค่ "รำคาญ" ที่ไม่ได้ดู "ความบันเทิง"
ซึ่งเทียบไม่ได้กับ สิ่งที่กลุ่มคนชั้นล่างได้พบเจอ
ไม่ว่า จะเป็น คนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่เจอประเด็นเรื่อง รัฐหรือผู้เป็นตัวแทนของรัฐ ไม่มีความเคารพในความแตกต่างของ ความเชื่อ,ศาสนา
หรือ ชาวบ้านที่อาศัยแม่น้ำมูล เป็นแหล่งจับปลา ที่โดนคุกคาม โดยเชื่อนปากมูล ในแบบที่ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตไปเลย
หรือ ชนกลุ่มน้อยที่โดนเพิกถอนบัตรประชาชนแบบเหวี่ยงแห

พูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าต้อง ปลง กับ สถานะการณ์ตัวเอง (พวก IT)
เพราะเมื่อเจอการใช้อำนาจ ก็ควรจะต้องรวมตัวต่อต้านอำนาจ

Related link from Roti

1 comment:

Mk said...

ในอีกแง่ผมก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีนะ ที่มีประเด็นมาให้ไตร่ตรองใคร่ครวญกันอย่างจริงจัง จากเดิมที่คน IT (ซึ่งเป็น white collar หัวก้าวหน้าพอสมควรของสังคม) เองก็ไม่ค่อยจะคิดอะไรเยอะๆ แบบนี้เท่าไร