Sunday, July 23, 2006

กอริลลา

ลองอ่าน "นักวิจัย เหมือน กอริลลา ในหมอก มืดมิด"
blog ของ คนไร้กรอบ
) ให้ดูพฤติกรรมสัตว์ ดังเช่น ที่ บริษัท Royal Dutch /shell ศึกษาวิชา เกี่ยวกับสัตว์ เพื่อมาดูองค์กรมีชีวิต
ผมก็เลย อุปมา นักวิจัย ก็เหมือน กอริลลา ในกรงที่ สวนสัตว์ (อย่าโกรธ นะ ที่อุปมาแบบสัตว์)
ธรรมชาติ ของลิงเขาต้องอยู่ในป่า มีอิสระเสรี มีที่อยู่เป็นอาณาเขต ฯลฯ พอเรา เอาพวกเขามาขัง เขาเขย่ากรง ก็เพื่อ คลายเครียด แสดงความเป็นใหญ่ ฯลฯ มันเป็นธรรมชาติ อย่าไปโกรธเขา
ในทำนองเดียวกับนักวิจัย ที่ได้ทุนไปเรียนเอกกลับมา โทกลับมา เราเอาเขา ที่อัตตาเยอะ(ประมาณ กอริลลา) มาขัง เงินเดือนนิดเดียว พวกเขา ก็เลย เอา อัตตามาชนกัน เขย่ากรง ตีอกใส่กัน ฯลฯ
ผู้บริหาร บริหารนักวิจัยแบบผิดธรรมชาติ เอา นักวิจัยมาใส่กรง

Related link from Roti

No comments: