Wednesday, March 29, 2006

หน้าตาประหลาด

ใน Signal vs Noise
เขาพูดถึง เรื่อง รูปถ่ายแมลง
มีอยู่รูปหนึ่งที่ผมติดใจมาก คือรูปนี้
Pseudocreobotra wahlbergii female

It also has a distinct “#9” spiral in yellow on top of its wing.

ถ้ามาเจอในบ้านเรา ต้องมีคนเอาเลข 9 ไปไปแทงหวยแน่เลย

ใครอยากทำความรู้จักให้มากขึ้นอ่านที่นี่
Link
(คนเขียน เขาเขียนได้ดีมากเลย)

Related link from Roti

No comments: