Friday, February 03, 2006

DENIM

DENIM
An Informal Tool For Early Stage Web Site and UI Design
ลองใช้แล้ว work ดี
(มี bug ประปราย)
ถ้ามี tablet ช่วย ก็ิยิ่งดีใหญ่

ตอนแรกนึกว่าช่วย sketch อย่างเดียว
แต่กลายเป็นว่า run ได้อีกต่างหากNote: ข้อเสียคือความยากในการเขียนตัวหนังสือให้สวย
ไม่รู้ว่าเป็นความผิดคนเขียน หรือความผิด tablet

Related link from Roti

No comments: