Tuesday, February 07, 2006

ฟังหูไว้หู
เท็จจริงประการใดไม่ทราบ

เจ้าหน้าที่จีนคนหนึ่งเล่าว่า รัฐมนตรีของไทยนั้นทั้งคณะมีคนทำงานเป็นไม่ถึงห้าคน ที่เหลือได้แต่มานั่งให้เต็มห้องประชุม ให้เป็นที่อิดหนาระอาใจกับฝ่ายจีนมาก ข้อเสนอต่างๆ จากฝ่ายไทยมักหนักไปทางขอให้จีนช่วยเหลือ โดยไม่ได้คำนึงว่า จีนเองแม้จะเป็นประเทศใหญ่แต่ก็มีปัญหาภายในมากมายให้ขบคิดแก้ไข ไม่ใช่ว่าประเทศที่อยู่ทางใต้อย่างไทยจะพยายามผลักภาระต่างๆ ที่นักการเมืองสร้างความเน่าเสียไว้ไปให้จีนแก้ ตั้งแต่เรื่องลำไยไปจนถึงการค้าแบบบาร์เตอร์เทรด


จาก สมคิดกับสุลักษณ์

Related link from Roti

No comments: