Sunday, May 08, 2005

เปิด blog เพิ่ม

วันนี้ผมเปิด blog ใหม่
สำหรับเนื้อหาในส่วนของ ERP โดยเฉพาะครับ
ตัว blog อยู่ที่นี่ครับ Link

ตัวเนื้อหา ก็จะเป็น short note ในการที่จะ
พยายามทำเข้าใจระบบ ERP ต่างๆที่มีอยู่
(เท่าที่จะหาคู่มือมาอ่านได้)
โดยจะเริ่มต้นที่ SAP ก่อน
(ยิ่งเห็นว่าค่า Train มันแพงมาก
ก็ยิ่งอยากรู้ว่ามันทำอะไรได้แค่ไหน)

ซึ่งผลลัพท์สุดท้ายที่ต้องการ
ก็คือการพัฒนาระบบ ERP ดีๆสักระบบ
ที่พัฒนาโดยคนไทยเอง
(คงไม่ใช่การลอกหรอกนะ แต่เป็นการ
ศึกษาจุดดี หรือข้อจำกัดของคนอื่นเสียมากกว่า)

Related link from Roti

No comments: